Gevraagd een SECRETARIS die op vrijwillige basis (vergoeding volgens de wettelijke regels) wil meewerken in het bestuur van HBN.

HBN is een vereniging met volledige rechtsbevoegheid met als doel het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van Stichting Woonwaarts.

Als lid van het bestuur word je lid van de vereniging en ben je huurder in Nijmegen van een woning van Woonwaarts.

Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden.

Het secretariaat heeft o.a. als taak:

– de verwerking van alle post

– het beheer van alle overige administratie

– agenderen van de vergaderdata

– het bijhouden van het rooster van aftreden van het bestuur.

– archiveert alle relevante documenten

– notuleert de bestuursvergaderingen of vraagt een medebestuurslid daarvoor

– houdt nauwgezet de ledenadministratie bij.

Na een inwerkperiode stellen wij voor dat de werkzaamheden aanvangen uiterlijk 1 juli 2022.

Meer info bij Anne van der Zwaan tel. 0627265340

Sollicitaties: schriftelijk: Anne van der Zwaan van ’t Santstraat 205, 6523BE Nijmegen of per e-mail aan hbnnijmegen@gmail.com