Marc Rutten is op 11 maart 2018, na een sluipende ziekte en zware strijd, overleden.

Marc was positief, spontaan, respectvol, liefdevol, gepassioneerd, eigenwijs, meelevend, de rust zelf en creatief.

Maar Marc was vooral heel actief. Vanaf de dag dat het gezin een appartement ging bewonen in het complex Tristan, meldde Marc zich aan om het voorzitterschap op zich te nemen van een Bewonerscommissie. Hij heeft dit inmiddels 7 jaar gedaan. Vele activiteiten heeft hij opgezet voor de bewoners, die plaats vinden in een daarvoor geschikt gemaakt appartement.

Bij de Bewonersraad van HBS vertegenwoordigde hij ook de bewonerscommissie van het complex Isolde.

Toen HBS een oproep deed voor deelname in het bestuur, meldde Marc zich spontaan aan. Hij werd lid van het bestuur en vertegenwoordigde HBS bij vele vergaderingen. Zijn motivatie was vooral om daardoor de vaak ingewikkelde materie betreffende woonzaken, beter te leren kennen.

Wij zullen zijn gedrevenheid en oprechte, terechte kritiek niet vergeten. Zijn opmerkingen gingen vaak vergezeld van de nodige humor en dat werd zeer gewaardeerd.

Wij wensen Sandra, zoon Ralf, schoondochter Livia, dochter Veronique en vriend Ratjah, die hun man, maatje, vader en schoonvader moeten missen, veel sterkte toe.

Bestuur HBS