Op dit moment zijn wij bezig met het inrichten van onze website. U kunt hem bekijken en ons praktische hints toezenden. Graag naar hbsnijmegen@gmail.com