De woningnood is hoog, met onder meer lange wachttijden voor sociale huurwoningen als gevolg. Om te zorgen dat meer mensen in een passende huurwoning kunnen wonen, is er vanaf nu in Nijmegen een verhuiscoach beschikbaar.

De verhuiscoach helpt 55-plussers met een verhuiswens van hun eengezinswoning in de sociale huur naar een woning die beter past bij hun woonwensen en de toekomst. Zo ondersteunen we deze mensen richting een beter passend huis, en tegelijk komen er zo sociale huurwoningen vrij voor starters en gezinnen.

Op 23 december ondertekenden gemeente Nijmegen, woningcorporaties Talis, Portaal en Woonwaarts, stichting Sterker en provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst over de inzet van de verhuiscoach van provincie Gelderland. Jan Wijnia, wethouder Wonen van gemeente Nijmegen: “De ambitie van gemeente Nijmegen is om een divers woningaanbod te hebben voor nieuwe en bestaande bewoners. Zowel in de koop- als huursector. Een goede doorstroom op de woningmarkt is hiervoor noodzakelijk: verhuist een ouder stel naar bijvoorbeeld een appartement, dan komt er hopelijk ruimte vrij voor een jong gezin dat mogelijk weer ruimte vrijmaakt voor een starter.”

Marloes Derksen gaat de rol van verhuiscoach invullen in Nijmegen. De verhuiscoach gaat voor een periode van minimaal twee jaar aan de slag in de regio. Samen met de bewoners kijkt de verhuiscoach wat een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is. Meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/verhuiscoach.

Doorstroming
Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Gedeputeerde Peter Kerris: “We hopen dat er een win-win situatie ontstaat. Met de verhuiscoach ondersteunen we 1500 ouderen die dat willen bij het verhuizen naar een beter passende woning. Bijvoorbeeld dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Deze verhuisbeweging moet 4500 starters en gezinnen een goed onderdak bieden. Hiermee slaan we drie vliegen in één klap en zetten we de woningmarkt in Gelderland weer in beweging.”

Ondersteuning op maat
Vanuit persoonlijk contact (email, telefoon, gesprek) gaat de verhuiscoach met 55-plussers in gesprek en helpt ze hen op weg. Afhankelijk van hun wensen en behoefte biedt de verhuiscoach advies en ondersteuning op maat. Zo helpt ze inzichtelijk te maken welke huizen er beschikbaar zijn en wat er bij een verhuizing komt kijken. Uiteraard is het besluit om te verhuizen aan de 55-plussers zelf. Samen kijken ze ook naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een provinciale verhuisvergoeding van € 2.000 voor onkosten, zoals een verhuizer, verf en nieuwe gordijnen.

De verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de sociale huur in Gelderland en geldt in principe voor verhuizing van een grote huurwoning naar een kleinere gelijkvloerse woning. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door provincie Gelderland en krijgt vorm in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.