Over ons

HuurdersBelangenNijmegen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte).

Opgericht in notariële akte op 08-03-2006.

Ingeschreven in het handelsregister op 15-03-2006 onder KVK nummer 09159044

Het doel is het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van Stichting Woonwaarts in de gemeente Nijmegen.

Dit doel trachten wij onder meer te bereiken door

  • Het inventariseren van behoeften en knelpunten in het gebied waarin Woonwaarts woningen verhuurt en daarvoor in overleg tot een structurele oplossing te komen. Om het wel en wee te inventariseren, wordt 4 x per jaar een Bewonersraad gehouden met onze leden. Tot voor kort waren de aangemelde leden lid van een Bewonerscommissie. Nu kunnen ook individuele huurders van Woonwaarts zich aanmelden. Zie elders op deze site het aanmeldingsformulier.
  • Het nastreven van zo groot mogelijke inspraak van de huurders bij het woningbouwbeleid, renovatie, huurbeleid en openbare voorzieningen van de gemeente. Het bestuur van HBN neemt deel aan de vergaderingen over prestatieafspraken die regelmatig plaats vinden tussen Wooncorporaties, Belangenverenigingen en Gemeente.
  • Het deelnemen aan overleg met Belangenverenigingen van Woonwaarts en Huurders in de regio
  • Het Bestuur int geen contributie van de leden, maar is daar wel volgens de statuten toe bevoegd

De Bestuurders worden benoemd op voorstel van het Bestuur en door goedkeuring van de Bewonersraad.

Zie de samenstelling van het Bestuur van HBN elders op de site.

Om de bakens te verzetten en elkaar op informele wijze te leren kennen, houden wij 1 maal per jaar voor de leden een “bindings- middag/avond”.