Nieuws uit de wijk Hengstdal

Nieuws uit de wijk Hengstdal


In deze 11e nieuwsbrief weer diverse onderwerpen, waaronder: een zomerse update over het ‘Buurt Energie Systeem’ in de Bomenbuurt Oost, Ups en downs van buurttuinen in Hengstdal, en informatie wat u kunt doen met het Energielabel dat volgend jaar gaat veranderen. Daarnaast hebben wij nog steeds een koffer met 2 inductiekookplaatjes, die je één week kunt lenen om thuis te proberen.

Korte update Buurt Energie Systeem (BES)
Duurzaam Hengstdal onderzoekt samen met de gemeente, Alliander en Woonwaarts wat de mogelijkheden zijn van een coöperatief BuurtEnergieSysteem voor verwarming zonder aardgas, in het oostelijke deel van de wijk (ten oosten van de Ahornstraat).

Er is nog niets besloten. Veel informatie wordt op dit moment nog bij elkaar gehaald, ook naar aanleiding van vragen die buurtbewoners gesteld hebben. Dit wordt echt een systeem van de mensen zelf. Daarom is Duurzaam Hengstdal gestart met  kleinschalige buurtgesprekken. Zaterdag 20 juni hebben we met de IJscocar een rondje door de buurt gemaakt om met mensen in gesprek te komen. Ook zijn er in juni online bijeenkomsten geweest voor buurtbewoners  waaraan we hebben deelgenomen. Het is duidelijk dat dit proces alleen kan werken via persoonlijke ontmoetingen.
Uit de gesprekken met huurders van Woonwaarts komt veel ongenoegen naar voren over de recente renovaties en isolering van hun huizen. Om draagvlak te krijgen voor iets nieuws, zal het vertrouwen hersteld moeten worden. Het nu beoogde systeem werkt alleen als bewoners zien en voelen dat coöperatief eigendom meer voordelen heeft dan nadelen en meer voordelen heeft dan hun huidige energievoorziening. Corona verhindert grote bijeenkomsten, maar we hopen in het najaar wel met veel mensen ‘live’ in gesprek te kunnen gaan. Ook gaan we in het najaar beginnen met verschillende werkgroepen waarin de buurtbewoners prominent meedoen.
We zijn als Duurzaam Hengstdal onafhankelijk en onze bemoeienis met dit proces helpt om te voorkomen dat alles ‘van bovenaf opgelegd wordt’. We hebben al verkeerde afslagen kunnen voorkomen.