Nieuw: verhuiscoach beschikbaar in Nijmegen voor 55-plusser

De woningnood is hoog, met onder meer lange wachttijden voor sociale huurwoningen als gevolg. Om te zorgen dat meer mensen in een passende huurwoning kunnen wonen, is er vanaf nu in Nijmegen een verhuiscoach beschikbaar. De verhuiscoach helpt 55-plussers met een verhuiswens van hun eengezinswoning in de sociale huur naar een woning die beter past bij hun woonwensen en de toekomst. Zo ondersteunen we deze mensen richting een beter passend huis, en tegelijk komen er zo sociale huurwoningen vrij voor starters en gezinnen. Op 23 december ondertekenden gemeente Nijmegen, woningcorporaties Talis, Portaal en Woonwaarts, stichting Sterker en provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst over de inzet van de verhuiscoach van provincie Gelderland. Jan Wijnia, wethouder Wonen van gemeente Nijmegen: “De ambitie van gemeente Nijmegen is om een divers woningaanbod te hebben voor nieuwe en bestaande bewoners. Zowel in de koop- als huursector. Een goede doorstroom op de woningmarkt is hiervoor noodzakelijk: verhuist een ouder stel naar bijvoorbeeld een appartement, dan komt er hopelijk ruimte vrij voor een jong gezin dat mogelijk weer ruimte vrijmaakt voor een starter.”Marloes Derksen gaat de rol van verhuiscoach invullen in Nijmegen. De verhuiscoach gaat voor een periode van minimaal twee jaar aan de slag in de regio. Samen met de bewoners kijkt de verhuiscoach wat een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is. Meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/verhuiscoach.DoorstromingOm iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Gedeputeerde Peter Kerris: “We hopen dat er een win-win situatie ontstaat. Met de verhuiscoach ondersteunen we 1500 ouderen die dat willen bij het verhuizen naar een beter passende woning. Bijvoorbeeld...

We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris

Gevraagd een SECRETARIS die op vrijwillige basis (vergoeding volgens de wettelijke regels) wil meewerken in het bestuur van HBN. HBN is een vereniging met volledige rechtsbevoegheid met als doel het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van Stichting Woonwaarts. Als lid van het bestuur word je lid van de vereniging en ben je huurder in Nijmegen van een woning van Woonwaarts. Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden. Het secretariaat heeft o.a. als taak: – de verwerking van alle post – het beheer van alle overige administratie – agenderen van de vergaderdata – het bijhouden van het rooster van aftreden van het bestuur. – archiveert alle relevante documenten – notuleert de bestuursvergaderingen of vraagt een medebestuurslid daarvoor – houdt nauwgezet de ledenadministratie bij. Na een inwerkperiode stellen wij voor dat de werkzaamheden aanvangen uiterlijk 1 juli 2022. Meer info bij Anne van der Zwaan tel. 0627265340 Sollicitaties: schriftelijk: Anne van der Zwaan van ’t Santstraat 205, 6523BE Nijmegen of per e-mail aan...