We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris

Gevraagd een SECRETARIS die op vrijwillige basis (vergoeding volgens de wettelijke regels) wil meewerken in het bestuur van HBN. HBN is een vereniging met volledige rechtsbevoegheid met als doel het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van Stichting Woonwaarts. Als lid van het bestuur word je lid van de vereniging en ben je huurder in Nijmegen van een woning van Woonwaarts. Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden. Het secretariaat heeft o.a. als taak: – de verwerking van alle post – het beheer van alle overige administratie – agenderen van de vergaderdata – het bijhouden van het rooster van aftreden van het bestuur. – archiveert alle relevante documenten – notuleert de bestuursvergaderingen of vraagt een medebestuurslid daarvoor – houdt nauwgezet de ledenadministratie bij. Na een inwerkperiode stellen wij voor dat de werkzaamheden aanvangen uiterlijk 1 juli 2022. Meer info bij Anne van der Zwaan tel. 0627265340 Sollicitaties: schriftelijk: Anne van der Zwaan van ’t Santstraat 205, 6523BE Nijmegen of per e-mail aan...

In Memoriam Marc Rutten

Marc Rutten is op 11 maart 2018, na een sluipende ziekte en zware strijd, overleden. Marc was positief, spontaan, respectvol, liefdevol, gepassioneerd, eigenwijs, meelevend, de rust zelf en creatief. Maar Marc was vooral heel actief. Vanaf de dag dat het gezin een appartement ging bewonen in het complex Tristan, meldde Marc zich aan om het voorzitterschap op zich te nemen van een Bewonerscommissie. Hij heeft dit inmiddels 7 jaar gedaan. Vele activiteiten heeft hij opgezet voor de bewoners, die plaats vinden in een daarvoor geschikt gemaakt appartement. Bij de Bewonersraad van HBS vertegenwoordigde hij ook de bewonerscommissie van het complex Isolde. Toen HBS een oproep deed voor deelname in het bestuur, meldde Marc zich spontaan aan. Hij werd lid van het bestuur en vertegenwoordigde HBS bij vele vergaderingen. Zijn motivatie was vooral om daardoor de vaak ingewikkelde materie betreffende woonzaken, beter te leren kennen. Wij zullen zijn gedrevenheid en oprechte, terechte kritiek niet vergeten. Zijn opmerkingen gingen vaak vergezeld van de nodige humor en dat werd zeer gewaardeerd. Wij wensen Sandra, zoon Ralf, schoondochter Livia, dochter Veronique en vriend Ratjah, die hun man, maatje, vader en schoonvader moeten missen, veel sterkte toe. Bestuur...
Nieuwe website

Nieuwe website

Op dit moment zijn wij bezig met het inrichten van onze website. U kunt hem bekijken en ons praktische hints toezenden. Graag naar hbsnijmegen@gmail.com