We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris

Gevraagd een SECRETARIS die op vrijwillige basis (vergoeding volgens de wettelijke regels) wil meewerken in het bestuur van HBN. HBN is een vereniging met volledige rechtsbevoegheid met als doel het behartigen van belangen van bewoners van huurwoningen van Stichting...

In Memoriam Marc Rutten

Marc Rutten is op 11 maart 2018, na een sluipende ziekte en zware strijd, overleden. Marc was positief, spontaan, respectvol, liefdevol, gepassioneerd, eigenwijs, meelevend, de rust zelf en creatief. Maar Marc was vooral heel actief. Vanaf de dag dat het gezin een...
Nieuwe website

Nieuwe website

Op dit moment zijn wij bezig met het inrichten van onze website. U kunt hem bekijken en ons praktische hints toezenden. Graag naar hbsnijmegen@gmail.com