Leden vergadering

Hierbij nodigen we jullie uit voor een leden bijeenkomst op 21 november 19.30 uur

in wijkcentrum de Meijhorst
Ook niet leden, maar wel bewoners van huurhuizen van Woonwaarts

Agenda:

  1. Opening

  2. Goedkeuren notulen.

  3. Verlengen bestuurslid Monique en voorstellen nieuwe secretaris Veronica.

  4. Vragen en opmerkingen n.a.v. De activiteiten van het afgelopen jaar.

  5. Op verzoek van de leden een thema. In dit geval energietransitie.

  6. Wat er verder ter tafel komt.

  7. Sluiten

Hier eerst de activiteiten van het afgelopen jaar.

Bes (buurt energie systeem)

Tot eind juli zijn we betrokken bij de ontwikkeling van het BES in Nijmegen oost. Zowel vergaderingen als voorlichting.
Eind juli bleek dat de 70% voor stemmers niet gehaald ging worden.
Daarom trok Woonwaarts voorlopig de stekker eruit.

Tripartite
Een aantal vergaderingen met gemeente woningbouw verenigingen huurders organisaties. Hier komt de algemene situatie in woningbouw in Nijmegen aan bod.

Huurteams

Huurteams is een gesubsidieerde organisatie waar Nijmegenaren terecht kunnen met individuelen problemen. De leden van de huurdersorganisatie van Talis en Portaal hadden de indruk dat huurteams in onze vijver viste. Daarover zijn we in overleg gegaan met huurteams. Het begon als een pittige vijandige bijeenkomst. Huurders organisaties zijn verantwoordelijk voor algemene problemen en de huurteams voor individuelen problemen. Daat zijn nu afspraken over gemaakt. Het resultaat is, dat huurteams al twee zaken hebben verwezen naar ons. Wij verwijzen naar huurteams als mensen zich bij ons melden met een individuele klacht.

Lekkage en schimmel.

Bij ons zijn veel klachten binnen gekomen over lekkages en schimmel.

Er zijn een aantal straten on Nijmegen Oost Lankvorst en Neerbos bekend.
De gevolgen zijn o,a, gezondheids- problemen.

De problemen zijn bij Woonwaarts bekend, maar willen de problemen pas oplossen bij een renovatie. Dat kan nog wel een aantal jaren duren. Dat is dus een strijd punt voor ons, omdat woon genot voorop staat.

Verhuiscoach

We zijn bijgepraat door de verhuiscoaches van Gelderland over verhuizing van ouderen naar kleiner wonen. Tot eind 2024 wordt dit uitgevoerd de provincie. Daarna gaat het naar de gemeentes. We blijven het kritisch volgen

Entree

In een bijeenkomst zijn we bijgepraat over de resultaten van entree.

Ook kwamen daar de veranderingen die aanstaande zijn.

LO (lokaal overleg)

In het lokaal overleg komen alle onderwerpen ter tafel die op dat moment actueel zijn.
Zowel van Woonwaarts als die van ons.
Er zijn vergaderingen alleen met ons en met alle huurders organisaties van Woonwaarts.

Met hartelijke groeten het bestuur HBN