Huurbeleid 2019

Huurbeleid 2019

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale Woonagenda, die ook door de Woonbond (de Stem van Hurend Nederland) en Aedes (Vereniging van Woningcorporaties) ondertekend werd. Zij hebben gezamenlijk hun handtekeningen gezet onder de Nationale Woonagenda. Daarin wordt onder meer opgeroepen om te komen tot een nieuw Sociaal Huurakkoord. Ook vanuit de Tweede Kamer werd deze oproep gedaan.

In een brief bieden Aedes en de Woonbond het Sociaal Huurakkoord aan:

Gezien het belang dat minister Ollongren hecht aan een nieuw Sociaal Huurakkoord rekenen de Woonbond en Aedes er op dat zij de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 1 mei 2019 zal verwerken in het huur(prijs)beleid. ‘Alleen dan is het Sociaal Huurakkoord al in 2019 volledig in de praktijk uitvoerbaar’, zo stellen zij in de brief.

klik hier om het hele bericht te lezen